رییس شورای شهر گفت: افشانی در جلسه هم اندیشی شورای شهر گفت تابع قانونم به شرط آنکه قانون درست تفسیر شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، محسن هاشمی در مورد جلسه هم اندیشی با شهرداری تهران در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه امروز در خصوص انتصابات شهرداری صحبت شد و شهرداری توضیحاتی ارائه کرد.

وی همچنین در بخشی از سخنانش گفت: در مورد ادامه همکاری آقای افشانی ایشان گفت من تابع قانونم به شرط آنکه قانون درست تفسیر شود.