زلزله‌ای به شدت ۴.۶ (چهارو 6دهم) ریشتر  در منطقه هجدک واقع در نزدیکی شهر کرمان را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری موج، ساعت چهار و ۱۹ دقیقه زمین لرزه‌ای به شدت ۴.۶ (چهار 6 دهم) ریشتر منطقه زلزله خیز هجدک را لرزاند. کانون زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است.

خسارتی از این زمین لرزه گزارش نشده است.