فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری تحریک کننده پسر افغانستانی برای ادعای گوش بریدن خبر داد و گفت: گوش پسر بچه افغانستانی به حلقه در وانت برخورد کرده بود.

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج با رد شایعه دستگیری پسر بچه تبعه افغانستان، گفت: یکی از سرهنگ های بازنشسته او را تحویل شهرداری منطقه داد.

وی افزود: گوش پسر بچه بریده نشده بود و در اثر برخورد با حلقه در وانت دچار جراحت شده بود.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری دو نفر عامل تحریک پسر بچه افغان برای ادعای کذب و بریدن گوشش توسط پیمانکار شهرداری خبر داد و گفت: این خبر جدیدی نیست و دو نفری که پسر افغانی را تحریک به بیان مطالب کذب کردند، شناسایی و دستگیر کردیم.