هوای تهران با 11 واحد کاهش غلظت سالم است.

به گزارش خبرگزاری موج، «شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index = AQI) معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که به ترتیب از صفر تا 50 در شرایط پاک (سبز)، 51 تا 100 در شرایط سالم (زرد و حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، 101 تا 150 در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، 151 تا 200 در شرایط ناسالم (قرمز)، 201 تا 300 در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و 301 تا 500 در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده است».

براساس گزارش روز چهارشنبه شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون هوای شهر تهران در 24 ساعت گذشته منتهی به 8 صبح امروز از 93 به 82 کاهش داشته و سالم است.

در همین مدت میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میکرون از 72 به 65 کاهش و آلاینده منوکسیدکربن نیز از 31 به 35 افزایش یافته است.

بر همین اساس، ایستگاه های شهرداری منطقه 15، فرمانداری شهرری(منطقه 20) و شهر ری(منطقه 20) به ترتیب با شاخص های 134، 122 و 120 بالاترین حجم آلودگی شهر تهران را در 24 ساعت گذشته داشته اند.

همچنین ایستگاه های دانشگاه شهید بهشتی(منطقه یک)،شهرداری منطقه 2 و پونک به ترتیب با شاخص های 14، 48 و 53 کمترین میزان آلودگی هوا را در سطح مناطق شهر تهران طی این مدت داشتند.