کمیسیون حمل و نقل و ترافیک تدوین برنامه پنج‌ساله سوم شهرداری تهران، احکام و پروژه های این برنامه در حوزه حمل و نقل و ترافیک را بررسی و تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در تدوین برنامه پنج ساله سوم شهرداری احکام و پروژه های تدوین شده در ماموریت حمل و نقل و ترافیک را بررسی کرد.

در جلسه نخست شاخص های عمومی چون افزایش سهم سفرهای مترو، اتوبوسرانی، تاکسیرانی از کل سفرهای درون شهری و مواردی چون افزایش میانگین سرعت سفر با حمل و نقل همگانی و سفرهای درون شهری مطرح شد.

همچنین تکمیل و توسعه سامانه های ریلی با تاکید بر ارتقای بهره وری سامانه های ریلی موجود در دست احداث، ارتقای بهره وری زیرساخت های حمل و نقل، تجهیز ناوگان حمل و نقل همگانی، کمک به ارتقای استانداردهای فنی و آلایندگی وسایل نقلیه شخصی و همگانی و موتورسیکلت ها تا سطوح استانداردهای زیست محیطی به عنوان راه حل و توجه به پروژه و فعالیت های پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت.

بخش اول در ماموریت حمل و نقل و ترافیک با محور کاهش آلودگی هوا ناشی از حمل و نقل پنج ماده در احکام برنامه پنجم پیش بینی شده است.

ماده ۱ احکام پیشنهادی حوزه ماموریتی حمل و نقل و ترافیک شهرداری را موظف به کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از انرژی مصرفی در حوره با حمل و نقل بر اساس تشویق شهروندان به استفاده از خودروهای استاندارد و پاک و تهیه لایحه تعیین وصول عوارض برای خودروهای مجاز به تردد در سطح شهر کرده است.

همچنین در چهار ماده دیگر از ماده ۲ تا ۵ توجه به منابع متحرک آلاینده هوا، توسعه حمل و نقل پاک و پیاده محور، نوسازی و افزایش استانداردهای فنی و آلایندگی وسایل نقلیه تا سطوج استاندارد زیست محیطی و تامین بودجه و امکانات مورد نیاز در بخش کاهش آلودگی هوا در احکام پیشنهادی تجویز شده است.

در جلسه کمیسیون جزئیات و بندهای مواد پیشنهادی احکام برنامه پنجم توسعه توسط اعضای کمیسیون به ریاست محسن پورسید آقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بررسی، پیشنهادات کارشناسی ارائه، تصویب و برای ارسال به شهرداری تهران و ارسال به شورای شهر، نهایی شد.