حمید بقایی به اتهام توهین به مسئولان از سوی شعبه ۱۰۵۹ دادگاه ویژه کارکنان دولت به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس گفته یک منبع آگاه در دادگاه کارکنان دولت، حکم حمید بقایی به اتهام توهین به مسئولان از سوی شعبه ۱۰۵۹ دادگاه ویژه کارکنان دولت به ریاست قاضی قنبرنیا صادر شد.

گفتنی است، بقایی در این ارتباط به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده و این حکم قابل تجدید نظرخواهی است. همچنین بقایی از اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی تبرئه شده است.