فرمانده نیروی انتظامی گفت: ما خدمتگذاران مردم بر پیمان خود با ولی امر پایداریم و از جان، مال و ناموس مردم دفاع می کنیم.

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری موج، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در چهلمین مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی امین ضمن مهم شمردن جایگاه نیروی انتظامی در حفظ اقتدار و امنیت جامعه اظهار کرد: ما خدمتگذاران مردم بر پیمان خود با ولی امر پایداریم و از جان، مال و ناموس مردم دفاع می کنیم.

وی در بخشی از سخنانش گفت: در شرایط کنونی که استکبار جهانی با کمک آیادی منطقه ای و داخلی خود با اعمال فشار و ایجاد جو روانی سعی در واقع ناکارآمدی نظام اسلامی دارد نیروی انتظامی با هدایت مدبرانه فرمانده شجاع و رهبر فرزانه خود با حضور مقتدرانه درهمه عرصه ها به دنبال ایجاد امنیتی شایسته ایران اسلامی است.

همچنین فرمانده دانشگاه علوم انتظامی امین با بیان سخنانی گفت: دانشگاه علوم انتظامی امین با به کارگیری برنامه های تربیتی تلاش دارد به منظور تربیت پلیس حرفه ای آموزش های کاربردی را با ارتقا مهارت های نیروی های پلیس محقق کند.

وی افزود: در مراسم امروز تعدادی از کارشناسان راهور، انتظامی، اطلاعات و مرزی آماده ورود به عرضه خدمت نیروی انتظامی هستند و ۸۲۴ دانشجو پس از طی دوره انضباط عمومی سردوشی خواهند گرفت.