برگزاری چهلمین مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی امین با حضور رییس کل نیروهای مسلح آغاز شد.

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری موج، برگزاری چهلمین مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی امین با حضور رییس کل نیروهای مسلح سرلشکر باقری و سردار اشتری فرمانده انتظامی دقایقی پیش در محل این دانشگاه آغاز شد.

مقرر است دانش آموختگان یگان های ویژه، راهور، مرزبانی در این مراسم مقابل رئیس کل نیروهای مسلح، فرمانده ناجا و تعدادی از مقامات لشکری و کشوری رژه بروند.