سرپرست دارخانه مرکزی هلال احمر گفت: خدمات رسانی به مراجعین دادروخانه مرکزی هلال احمر تغییر کرد و زمان خدمت رسانی کاهش می یاید.

منصوره رافع در گفتگو با خبرنگار حوزه سلامت خبرگزاری موج، از تحول خدمات رسانی در داروخانه مرکزی هلال احمر خبر داد و گفت: تا روز گذشته مراجعین به داروخانه مرکزی هلال احمر در بدو ورود در نوبت پذیرش قرار می گرفتند تا اگر نیاز به تایید نسخه داشتند تاییده این مرحله را اخذ کنند و بیمارانی که داروهای ثابت دارند با تایید اینترنتی در صف پذیرش قرار می گرفتند و این روند متوسط زمان قابل توجهی بین 15 تا 40 دقیقه صرف می شد.

وی ادامه داد: از امروز مدت زمان انتظار مراجعین در داروخانه کاهش یافت و از امروز زمان انتظار بیماران کمتر می شود و در همان ابتدا نسخه بیمار را دریافت می کنیم، بیمار مدتی در انتظار خواهد بود تا دریافت داروها از صندوق که زمان انتظار او نسبت به روش اجرایی تا روز گذشته کاهش چشم گیری خواهد داشت.

سرپرست داروخانه مرکزی هلال احمر یادآور شد: در فاصله اخذ نسخه از مراجعین در داروخانه تا ارائه دارو ابتدا دارو نسخه پیچی می شود و فاکتورها ضمیمه نسخه می شود و مجدد تحویل دارو ساز می شود و در نهایت با فاکتور در صندوق تحویل مراجعین و بیماران می شود.

رافع به نوسانات زمان انتظار در داروخانه مرکزی هلال احمر اشاره و اظهار کرد: بر اساس ساعات مراجعه زمان انتظار بیماران و مراجعین متفاوت است و تلاش ما این است که با روش های اصلاحی زمان دریافت داروها را کاهش دهیم.

گفتنی است موضوع مشاوره دارویی و پزشکی مورد نیاز مراجعین و بیماران در هر صورت در خدمات داروخانه مرکزی هلال احمر ارائه می شود و این زمان کاهش نخواهد داشت و یا از پروسه تحویل دارو و مشاوره دارویی حذف نخواهد شد.