یک عضو شورای شهر تهران بر لزوم اجرای طرح خیابان ورزش به شکل سراسری در سطح شهر تهران و در تمامی جمعه‌های سال تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد جواد حق‌ شناس در هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکری از برنامه 22 خیابان ورزش که  در تهران برگزار شد قدردانی کرد واظهار کرد: این طرح یکی از برنامه‌های مفید و مفرحی بود که در ماههای گذشته در کمیسیون ورزش شورای شهر تهران با مشارکت سازمان ورزش شهرداری تهران مورد مطالعه قرار گرفت و پس از تعیین چارچوب‌ها و تصویب در کمیسیون فرهنگی در سطح شهر تهران اجرایی شد.

وی افزود: این طرح در 22 خیابان 22 منطقه تهران شناسایی و پس از بسته شدن ابتدا و انتهای هر یک از این خیابان ها در روز جمعه به مدت 3 ساعت برای ورزش در اختیار خانواده‌ها قرار گرفت.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد:در این طرح خانواده‌ها به همراه فرزندان خود مشغول فعالیت‌های ورزشی شدند و به این ترتیب طرح خیابان ورزش بدون حضور خودروها به عنوان یک تجربه موفق در سطح شهر تهران اجرایی شد.

برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز در روز جمعه همراه شهروندان در این طرح مشارکت داشتند.

وی تاکید کرد: امیدواریم با پیگیری‌های کمیته ورزش شورای شهر تهران این ایده به شکل سراسری و در تمام جمعه‌های سال برگزار شود.