فردی که هفته پیش مقابل شهرداری تهران خود سوزی کرده بود درگذشت.

به گزارش خبرگزاری موج، مردی ۴۵ ساله هفته پیش  به همراه فرزندش مقابل شورا رفت و سپس با ریختن بنزین و روشن کردن شعله خودش را به آتش کشید.

علت اقدام این فرد، پلمپ کردن مغازه اش بوده است. "این شخص در منطقه دو تهران مغازه دارد و به دلیل بدهی به شهرداری اقدام به خودسوزی کرد و امروز خبر رسید که وی فوت کرده است.

در پی خودسوزی این مرد، محمد علی افشانی، شهردار تهران، با "ابراز تاسف" از این حادثه دستور رسیدگی به آن را صادر کرد.