رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: باید تا پایان شهریور ماه سال جاری برنامه پنج ساله سوم شهر تهران به شورا ارائه شود.

به گزارش خبرگزاری موج، مرتضی الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکری گفت: سال گذشته شورای شهر تهران مصوبه‌ای تحت عنوان سیاست‌های برنامه‌های پنج ساله سوم شهر تهران داشت که در جریان آن علاوه بر مشخص شدن سیاست‌ها زمان بندی برای ارائه این برنامه نیز مقرر شد.

وی افزود: در این مصوبه پیش بینی شده بود که شهرداری تهران تا پایان تیر ماه سال جاری برنامه‌ پنج ساله سوم شهر تهران را به شورای اسلامی شهر ارائه کند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. علت مقررشدن این زمان بندی آن بود که پیش بینی می‌کردیم شورای شهر تهران برای بررسی این برنامه به سه ماه وقت نیاز داشته باشد تا نهایتا پس از تصویب این برنامه شهرداری بتواند بر اساس آن بودجه سال آینده را تدوین کند.

الویری ادامه داد: به دلیل تغییر شهردار، زمان بندی مقرر شده به هم خورد و در ارائه برنامه پنج ساله سوم تأخیر ایجاد شد اما اگر این تأخیر بیش از این شود اتفاقات تلخی خواهد افتاد. از جمله اینکه شهرداری تهران فرصت نخواهد کرد بودجه سال آینده را بر اساس برنامه پنج ساله سوم ارائه کند.

وی تاکید کرد: درخواست می‌کنم که شهرداری تهران تا پایان شهریور ماه سال جاری این برنامه را تقدیم شورای شهر تهران کند تا بتوان برنامه‌ بودجه‌ سال آینده را بر اساس آن تنظیم کرد.