وزیر علوم درباره برخی اخبار منتشره مبنی بر اخراج دانشجویان بازداشتی حوادث سال گذشته گفت: گزارشی مبنی بر اخراج دانشجویان بازداشتی به وزارت علوم ارجاع نشده است.

به گزارش خبرگزاری موج، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره وضعیت دانشجویان بازداشتی بیان کرد: خبرهایی با موضوع اخراج دانشجویان بازداشتی از فضای مجازی برگرفته می شود و مشخص نیست مبنای این خبرها چیست.

وی در خصوص اخراج دانشجویان بازداشتی از دانشگاه ها گفت: این گونه نیست و در فضای جدید ایجاد شده، برخورد با دانشجویان را نداریم. 

وی با بیان اینکه در فضای جدید موضوع برخورد با دانشجویان مطرح نیست ، افزود: سال تحصیلی جدید هم شروع شده و تمام موارد موجود از پیش مدیریت می شود، ما کارهای خود را انجام می دهیم. 

در جریان مربوط به دی ماه پارسال تعدادی از دانشجویان دانشگاه ها بازداشت شده اند که احکام آنها نیز از سوی قوه قضاییه صادر شده است. 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین درباره خبر خروج دانشجویان خارجی از کشور به دلیل افزایش نرخ ارز گفت: خروج دانشجویان خارجی از ایران را نشنیده ام. 

البته با توجه به پیگیری های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و نیز نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، احکام تعداد زیادی از این ها تعدیل شده است. 

در این ارتباط، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها از ورود این نهاد به مساله دانشجویان بازداشتی خبر داد و گفت: با پیگیری های انجام شده بخش قابل توجهی از پرونده های دانشجویی با حسن نظر مدیران ارشد و میانی دستگاه قضائی به شکل مناسبی در حال حل شدن می باشد. 

مصطفی رستمی گفت: برای پیگیری مسائل دانشجویانی که دچار مشکل شده اند با رییس قوه قضاییه گفت و گو شده و وی از پیشنهادات ارائه شده استقبال کرد.