شهردار منطقه ۲ درباره پرونده فردی که امروز مقابل شهرداری خودسوزی کرد، توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، رسول کشت پور شهردار منطقه 2 اظهار کرد: پس از بررسی‌های به عمل آمده روشن شد ملک مورد مناقشه یک خانه ویلایی دو طبقه است که فرد خودسوزی کرده مالک طبقه همکف این خانه بوده است. این فرد نسبت به تغییر کاربری و ساخت دو باب مغازه تجاری در پارکینگ ملک مزبور در سال‌های گذشته اقدام کرده است. شهرداری منطقه ۲ هم درتاریخ ۹۵.۱۱.۳۰ نسبت به تنظیم صورت جلسه شورای معماری در خصوص تثبیت دو واحد تجاری در همکف مشروط به اخذ تعهد محضری از مالکین مشاعی و پاسخگویی به شاکیان احتمالی و تعهد تامین پارکینگ اقدام کرده است.

وی ادامه داد: در تاریخ ۲۳ اردیبهشت سال جاری نیز  یکی از مالکین مشاعی نسبت به تغییر کاربری طی نامه شماره ۱۲۵۰۷ اعتراض کرده و شهرداری متعاقبا برابر مقررات به مالک واحدهای تجاری نسبت به صدور اخطاریه مبنی بر ارایه رضایت نامه محضری از سایر ساکنین مشاعی اقدام کرده است.

رسول کشت پور افزود: سپس با ادعای وکیل فرد مورد نظر مبنی بر دارا بودن وکالت نامه توافق از مالک اصلی، اداره حقوقی شهرداری منطقه ۲ طی نامه شماره ۳۴۹۱۹ مورخ  ۳ مرداد ماه سال جاری اعتبار وکالت نامه مزبور را استعلام می‌کند که در پاسخ به آن طی نامه شماره ۴۲۲۱۴ مورخ  ۲۳ مرداد ۹۷ انقضای وکالت نامه مزبور به علت فوت موکل اعلام می‌شود.

همچنین معاونت شهرسازی این منطقه طی نامه شماره ۴۵۸۹۵ مورخ اول شهریور ۹۷ به شهردار ناحیه ۹ اعلام می کند نظر به اینکه ذی‌نفعان ملک تاکنون نسبت به اخذ اجازه نامه نسبت به بهره برداری از طبقه همکف اقدام نکرده اند هرگونه بهره برداری از طبقه همکف بدون مجوز اعلام شده و ناحیه مربوطه نیز صرفا نسبت به صدور اخطار اقدام می کند.

گفتنی است پیگیری جزئیات این پرونده در سایر بخش های شهرداری تهران در دست بررسی است.