حکم اعدام یک مجرم که اقدام به آزار جنسی کودکی در مشهد کرده بود به دیوان عالی کشور ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری موج، حکم اعدام یک مجرم که اقدام به آزار جنسی کودکی در مشهد کرده بود برای تائید نهایی و اجرا به دیوان عالی کشور ارسال شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی در نشست خبری همایش حکم اعدام برای کودک آزار مشهدی درانتظار تائید دیوان عالی کشور مادر و کودک گفت: این متهم جزو محارم کودک بوده و مرتکب تجاوز به عنف شده است.