رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ‌تهران گفت: حضور شهردار تهران در صحنه خودسوزی یک شهروند مقابل شهرداری به هیچ عنوان صحت ندارد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد علی کریمی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ‌تهران در واکنش به حضور افشانی هنگام وقوع خودسوزی یک مرد در مقابل شهرداری اظهار کرد: صبح امروز محمد علی افشانی، شهردار تهران از ساعت ۸ صبح در جلسه شهرداران کلانشهرها در وزارت کشور حضور داشت و حادثه خودسوزی در مقابل شهرداری دقایقی قبل از ساعت ۹ صبح امروز اتفاق افتاده‌است.

وی افزود: اظهارات برخی شهروندان مبنی براینکه در هنگام وقوع این حادثه، شهردار تهران نیز در آن محل حضور داشته، صحت ندارد.