وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای را به عضویت کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای را به مدت ۲ سال به عضویت کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو منصوب کرد.