معاون خدمات شهری منطقه ٧ جان کودکی که پدرش قصد سوزاندنش در مقابل شهرداری را داشت، نجات داد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، صبح امروز مردی ۴۵ ساله جلوی شهرداری تهران با صدا بلند فریاد می‌زد و سپس با ریختن بنزین و روشن کردن شعله خودش را به آتش کشید.

به گزارش موج، این فرد که صاحب مغازه ای در منطقه دو شهرداری تهران بوده از سوی شهرداری ۵۰۰ میلیون تومان جریمه شده است.

همین امر باعث شده تا این فرد به شهرداری تهران مراجعه کرده و از آنها تقاضای کمک کند اما زمانی که پاسخ مناسبی از نظر خود دریافت نکرد اقدام به خودسوزی می‌کند.

همچنین بر اساس اظهارات شهروندان دقیقا همزمان با خروج شهردار تهران از شورای شهر این اتفاق افتاده است و شهردار پس از مکثی کوتاه صحنه را ترک کرده است.

معاون خدمات شهری منطقه ٧ جان کودکی که پدرش قصد سوزاندنش در مقابل شهرداری را داشت، نجات داد.

هرچند به طور دقیق خواسته این فرد و پاسخ مسئولان به وی هنوز مشخص نشده است.

با پیگری خبرنگار خبرگزاری موج مشخص شد که این فرد را اورژانس شهرداری تهران به بیمارستان منتقل کرده است و اورژانس تهران از وضعیت بیمار خبر ندارد.