یک جامعه شناس در واکنش به تیغ کشیدن به گوش کودک زباله گرد هشدار داد و گفت: این رفتارها ممکن است با تکرار و تعدد منجر به بی تفاوتی جامعه و موجب گسترش خشونت شود.

حسین موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، پیرو انتشار فیلمی مبنی بر تیغ کشیدن به گوش یک کودک زباله گرد، با بیان آنکه اگر رفتاری از یکی از صاحبان مشاغل در یک گروه خاص سر می زند به تمام آن گروه شغلی تعمیم ندهیم، گفت: لازم است افراد به مسئولیت شغلی مراقب رفتارهای خود داشته باشند تا بر اساس تعهد حرفه ای مردم رفتار او را به تمام شاغلان آن حرفه تعمیم ندهند.

وی افزود: در جامعه فعلی ما ناخود آگاه تحت تأثیر محیط هستیم و محیطی که شادابی و نشاط لازم را نداشته باشد به طور طبیعی عوارض اجتماعی دارد و خشونت بازتاب عوامل و نشانه از مولفه هایی است که خوب رشد نکردند.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران یادآور شد: خشونت همیشه فیزیکی نیست و خشونت های عاطفی و روانی معمولاً مشهود نیست و بر اساس عرف و خرده فرهنگ ها خشونت های جنسی هم کمتر در جامعه انعکاس دارد.

موسوی چلک در مورد واکنش های افکار عمومی در برابر خشونت های اجتماعی و انتشار قابل توجه تصاویر این خشونت  تصریح کرد: برخورد با یک کودک موجب تاثر افکار عمومی می شود و نمی توان افکار عمومی را نادیده گرفت و در مواقعی موجب ترس از حضور در اجتماع توسط گروه های سنی کودک و نوجوان می شود.

وی افزود: ممکن است این رفتارها اعتماد به قانون و مجریان قانون را کم کند و تعرض به حقوق شهروندی است و همچنین این رفتارها می تواند منجر به گسترش رفتارهای خشونت آمیز شود و در مورد برخورد با متخلفین از قانون بر اساس تناسب جرم و مجازات هیچگاه یک مامور در مورد کسی که سد معبر کرد نباید اقدام شخصی کند که موجب هرج و مرج می شود.

موسوی ادامه داد: وقتی یک موضوع به کرات تکرار شود موجب عادی شدن و موجب شیوع و گسترش رفتارهایی است که به کرات تکرار شده و قبلا در مورد فرد معتاد واکنش ها متفاوت بود و تعدد جامعه معتادین موجب بی تفاوتی جامعه شد، در مورد خشونت هم می تواند تکرار آن واکنش های اجتماعی را سست کرده و این نوع از رفتارهای ضد اجتماعی و هنجارها در جامعه عادی سازی شود.

به گزارش خبرگزاری موج، کودک زباله گرد مدعی شده در منطقه سه شهرداری تهران توسط پیمانکاران شهرداری مورد اصابت تیغ اصلاح صورت قرار گرفته که برخی از اعضای شورای شهر نسبت به آن واکنش داشتند و خبرگزاری موج صحت این ماجرا را تایید یا رد نمی کند.