هفتمین جلسه دادگاه حمید باقری درمنی به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج، هفتمین جلسه دادگاه حمید باقری درمنی متهم اقتصادی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی آغاز شد.

گفتنی است، ششمین جلسه دادگاه روز گذشته برگزار شد و به دفاعیات متهم اختصاص داشت.

در جلسه امروز وکیل مدافع متهم به دفاع از موکلش می‌پردازد.