ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات حمید باقری درمنی متهم فساد اقتصادی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات حمید باقری درمنی متهم فساد اقتصادی صبح امروز(یکشنبه) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد.