رئیس شورای شهر تهران گفت: تاکنون از سوی وزارت کشور درباره قانون عدم بکارگیری بازنشستگان ابلاغیه ای داده نشده لذا از تغییر شهردار تهران خبری نیست.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران درباره ادامه فعالیت محمد علی افشانی شهردار تهران با توجه به قانون عدم بکارگیری بازنشستگان اظهار کرد: فرایند فعالیت شورا به این شکل است که مصوبات شورا به هیات تطبیق فرمانداری تهران ارسال می شود و پس از تایید به وزارت کشور ارسال می شود تا به تایید نهایی برسد . در خصوص انتخاب شهردار نیز این فرایند طی می شود و حکم شهردار توسط وزارت کشور اعلام می شود.

وی افزود: تاکنون از سوی وزارت کشور درباره این قانون ابلاغیه ای داده نشده لذا از تغییر شهردار تهران خبری نیست. البته در این موضوع ملزم به اجرای قانون هستیم و هر چه که ابلاغ شود اجرا خواهیم کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خطاب به خبرنگاران واحد مرکزی خبر و رادیو به شوخی گفت: رئیس سازمان صدا و سیما نیز با توجه به این قانون باید تغییر کند.