دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اسفندیار رحیم مشایی دقایقی پیش آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات اسفندیار رحیم مشایی به صورت غیر علنی در دادگاه انقلاب آغاز شد و خود رحیم مشایی هم در این جلسه حضور دارد.

جلسه اول این دادگاه هم علیرغم اعلام علنی بودن، غیر علنی و با حضور دو رسانه منتخب برگزار شد.