شهرداران مناطق ۱۲و ۵ طی حکمی از سوی شهردار تهران، تغییر کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد علی افشانی شهردار تهران طی حکمی علی محمد سعادتی را جایگزین محسنی نیا شهردار منطقه 12 تهران کرد.

سعادتی پیش از این مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران بوده است. 

تغییر شهردار منطقه 12

همچنین محمد علی افشانی رجبعلی خسروآبادی را به عنوان شهردار جدید منطقه 5 منصوب کرد.

تغییر شهردار منطقه 12