۱۹ متهم ارزی در شعبه ۲ دادگاه انقلاب معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، ۱۹ متهم ارزی در شعبه ۲ دادگاه انقلاب معرفی شدند.

1- ولی صدفی فرزند علی‌اکبر. بازداشت از اول مرداد 1397. متولد 1346. متاهل. دیپلم. فاقد سابقه کیفری. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق خریدو فروش غیرقانونی مبلغ 50 ملیون دلار به طور صوری و با سوءاستفاده از کارت های ملی.

2-علیرضا حسن زاده فرزند وحید. بازداشت از سوم مرداد 1397. متولد  1370. اهل ساری. ساکن تهران. متاهل. دیپلم. متهم است به شرکت به اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 50 میلیون دلار به طور صوری و با سوء استفاده از کارت های ملی.

3-محمدرضا لویینی فرزند حسین. متأهل . لیسانس. بازداشت از دهم مرداد 1397. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی 22 میلیون و 316 هزار و 405 دلار.

4- محمد راستگو فرزند حیدرعلی. بازداشت از هشتم مرداد 1397. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 17 ملیون دلار.

5-نوید فرشید ترکمانی فرزند مهدی. بازداشت از هفتم مرداد 1395 متهم به شرکت در اخال در نظام ارزی به مبلغ 15 مییون دلار.

6- علیرضا پرونده فرزند محمد علی. بازداشت از هشتم مرداد 1397. متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 15 میلیون دلار

7-مجتبی نوروزی فرزند نعمت بازداشت از دوم مرداد 1397. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 11 میلیون دلار

8-نوید ظهره وند فرزند حاجی احمد. بازداشت از هفتم مرداد 1397. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی به میلیون در دلار

9-محمد هاشمی فرزند حمدالله بازداشت از 10 مرداد 1397. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 10 میلیون دلار

10- رحمت میرزایی. آزاد با قرار وثیقه. دارای مدرک کارشناسی. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 8 میلیون و 516 هزار و 575 دلار

11- محمد رحمتی فرزند غلام. بازداشت از 10 مرداد 1397. متاهل. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 8 میلیون دلار

12- حمید خسروی فرزند علی مروت. بازداشت از 10 مرداد 1397. اهل بروجرد. ساکن تهران. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 7 میلیون و 229 هزار و 450 دلار

13-محبوب کاظمی فرزند حسین. متاهل. فوق دیپلم. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ یک میلیون و 929 هزار و 70 دلار

14-مهدی علیپور فرزند علی. بازداشت از 8 مرداد 1397. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 4 ملیون و 670 هزار و 768 دلار.

15- سعید کاظمی فرزند حسین. بازداشت از 8 مرداد 1397. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 5 میلیون و 593 هزار و 170 دلار

16-شاهین بنی‌جمالی فرزند محمد. بازداشت از 9 مرداد 1397. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 4 میلیون و 829 هزار و 900 دلار و یک میلیون و 929 هزار و 260 یورو.

17-غلامرضا حقیقت پژوه. بازداشت از دوم مرداد 1397. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 4 میلیون و 500 هزار دلار

18-احمد طاهری فرزند مسیح. بازداشت از 10 مرداد 1397. 4 میلیون و 444 هزار و 271 دلار

19-نریمان آرزومند فرزند محمدرضا. بازداشت از 7 مرداد 1397. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ 3 میلیون دلار