رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران گفت: شورای شهر پنجم امروز در آستانه دومین سال فعالیت خود است و ما مسئول هستیم تا سرانه متوازن و متعادلی را برای مردم در بودجه پایتخت ایجاد کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج، مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه عدم تحقق توزیع عادلانه منابع و تفاوت نرخ توسعه یافتگی میان 22 منطقه پایتخت سبب عمیق‌تر شدن شکاف شمال و جنوب تهران شده به گونه‌ای که منطقه 17 و 15 حائز رتبه 21 و 22 توسعه یافتگی در میان مناطق دیگر هستند، گفت: شورای شهر پنجم امروز در آستانه دومین سال فعالیت خود است و ما مسئول هستیم تا سرانه متوازن و متعادلی را برای مردم در بودجه پایتخت ایجاد کنیم.

وی اظهار کرد: شهرداری تهران بر اساس ماده 140 برنامه پنج ساله دوم به منظور کاهش فاصله و شکاف میان مناطق شمالی و جنوبی شهر تهران، موظف است که نسبت به توزیع متعادل و عادلانه منابع درآمدی در بودجه‌های سنواتی در سطح مناطق اقدام کند تا شهر عدالت محور و محرومیت زدا تحقق یابد.

فراهانی گفت: امروز در شرایطی هستیم که فشار اقتصادی بر بدنه مستضعف جامعه نمایان شده و این در حالیست که هنوز تکالیف ماده 140 برنامه پنج ساله دوم شهرداری محقق نشده است که از این بابت از مردم عذرخواهی می‌کنم و امیدواریم با اقدام به موقع شهردار تهران در بودجه تقدیمی سال 98 این روند تبعیضی و تفاوت که بعضا در مناطق شتاب ایجاد کرده است، حل شود.