عضو هیات رییسه شورای شهر تهران اعلام کرد: ترکیب هیات رئیسه شورا تغییر نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، زهرا نژاد بهرام عضو هیات رییسه شورای شهر تهران پیش از شروع جلسه شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: ترکیب هیات رئیسه شورا تغییر نخواهد کرد و همه چهار نفر هیات رییسه قبلی کاندیدای دوره جدید نیز هستند.

وی اعلام کرد: ما چهار نفر یعنی آروین و نژادبهرام برای منشی هیات رئیسه، محسن هاشمی برای ریاست شورا و امینی برای نائب رئیسی شورا کاندیدا هستند.

وی افزود: هیچ فرد دیگری کاندیدای  هیات رئیسه شورا نشده است.