در هفته دولت ۹۳۰ پروژه بهداشتی، درمانی، آموزشی، ورزشی و رفاهی در مساحتی بالغ بر ۴۱۷ هزار و ۵۹۶ متر مربع افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، به مناسبت هفته دولت ۲۲۵ خانه بهداشت، ۴۲ پایگاه سلامت، ۲۲۶ مرکز جامع سلامت، ۱۴۵خانه پزشکان، ۳ ساختمان دانشکده و یا دانشگاه علوم پزشکی، ۲ بیمارستان با ۴۴ تخت، ۸ آزمایشگاه، ۱۳ کلینیک ویژه و ۱۰۲ تخت عادی و ۷۱ تخت ویژه بیمارستانی افتتاح می شود.

بنابر اعلام وبدا، تکمیل و تجهیز ۴ ساختمان دانشگاه و یا دانشکده، تکمیل و تجهیز ۵۰ بخش‌های بیمارستانی و تکمیل و تجهیز یک ساختمان اداری بیمارستانی در هفته دولت صورت خواهد گرفت.

همچنین ۴ اورژانس پیش بیمارستانی، ۱۳ بیمارستانی، ۱۹ اورژانس جاده‌ای و ۲ اورژانس هوایی به مناسبت هفته دولت افتتاح خواهند شد. این پروژه‌ها در مساحتی بالغ بر ۴۱۷ هزار و ۵۹۶ متر مربع افتتاح می‌شوند.