اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده رحیم مشایی به علت حضور نیافتن متهم لغو شد.

به گزارش خبرگزاری موج، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده رحیم مشایی که قرار بود در شعبه یک دادگاه انقلاب به ریاست قاضی موسی غضنفر آبادی به صورت علنی برگزار شود به علت حضور نیافتن متهم لغو شد.

این دادگاه به علت حضور نیافتن متهم و وکلای او به زمان دیگری موکول شد.

هنوز از زمان دقیق برگزاری دادگاه مشایی اطلاعی در دست نیست و علت غیبت او نیز نامشخص است.