شهردار تهران صبح امروز برای تقدیم لایحه دو فوریتی طرح جامع اخذ مطالبات شهرداری تهران به شورای شهر آمد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد علی افشانی شهردار تهران صبح امروز برای تقدیم لایحه دو فوریتی طرح جامع اخذ مطالبات شهرداری تهران به شورای شهر آمد.

حضور سرزده افشانی برای ارائه این لایحه دو فوریتی در حالی است که در دستور جلسه شورای شهر تهران حضور شهردار تهران ذکر نشده بود.