محمد مهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد مهدی طهرانچی صبح امروز در جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شد.