مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت:از نظر قانونی اجازه انتشار اسامی حذف شدگان وجود ندارد، دلایل مختلفی مبنای حذف سهمیه طرح ترافیک این افراد قرار گرفت

علی پیر حسین لو در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج در خصوص حذف برخی از افرادی که به نام خبرنگاری طرح ترافیک خبرنگاری دریافت کرده بودند، گفت:‌تعدادی از افراد که خبرنگار نبودند شناسایی و طرح آنها را حذف کرده ایم، در واقع این افراد یا نقص مدارک داشتند و یا بر اساس شکایاتی که شده بود، اعلام کردند که این افراد خبرنگار نیستند، این موضوع رسیدگی و در نهایت ٣٣  نفر حذف شدند.

مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به  انتشار اسامی کسانی حذف شدند، گفت : از نظر قانونی اجازه انتشار اسامی حذف شدگان وجود ندارد، دلایل مختلفی مبنای حذف سهمیه طرح ترافیک این افراد قرار گرفت؛ ازجمله اینکه برخی از آن‌ها درخواست خود برای دریافت طرح خبرنگاری را پس گرفتند، تعدادی از این افراد مدارک آنها ناقص بود یا جعل مدارک کرده بودند و مدارک درستی ارائه نداده بودند، به هر صورت مشمول ضوابط دریافت طرح ترافیک خبرنگاری قرار نمی‌گرفتند.

وی در ادامه به کناره گیری دو نماینده مجلس که به عنوان مدیر مسئول روزنامه بودند، گفت: مجوز دو نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی که به‌عنوان مدیرمسئول روزنامه و طبق ضوابط طرح ترافیک دریافت کرده بودند، به درخواست خودشان لغو شد. 

مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به حذف طرح ترافیک چند آقازاده اشاره کرد و گفت: از بین افرادی که به عنوان آقازاده معرفی شده بودند و در لیست طرح خبرنگاری بودند نیز طرح چند نفر از آنها که مشخص شد در حال حاضر فعالیت مطبوعاتی ندارند، حذف شد.

پیرحسین لو در ارتباط با انتشار اسامی حذف شده از لیست طرح ترافیک خبرنگاران گفت: اگر اسامی را بدون توضیح منتشر کنیم اخلاقا درست نیست چرا که این افراد می توانند ادعا کنند که آن ها را متهم به جعل مدرک کرده ایم یا اگر عنوان کنیم که فرد  به دلیل جعل مدرک حذف شده است بار مجرمانه دارد.

به گزارش موج، ٢ هزار و ٢٤٠ نفر طرح ترافیک را دریافت کردند، ٣٣ نفر از کسانی که خبرنگار نبودند شناسایی و طرح ترافیک آنها حذف شد. البته باید گفت برخی از این افراد در رسانه کار می کردند ولی در سمت های اجرایی یا مدیر عامل یا مدیر مسوول رسانه ها بودند.