مدیرکل مرزی وزارت کشور از کاهش ۹ دلاری هزینه پنجره واحد برای زائران اربعین خبر داد و گفت: مقامات عراقی در تصمیمی هزینه ۱۰ دلاری پنجره واحد را با کاهش ۹ دلاری به ۱ دلار رساندند و این هزینه مجزا از ۴۰ دلار صدور ویزا برای زوار است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، مدیرکل امور مرزی وزارت کشور در مورد برگزاری مراسم اربعین و همکاری مقامات عراقی اظهار کرد: اربعین در چهار سال گذشته هر سال مراسم کیفی تری را برگزار شد و در سال ۹۶ بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر وارد کشور عراق شدند و امسال برنامه ریزی بیشتری شده از نظر امکانات رفاهی شرایط مطلوب تری برای زائران داشته باشیم.

شهریار حیدری گفت: دولت عراق قیمت ۱۰ دلار پنجره واحد را به یک دلار کاهش داد و مربوط به امور گردشگری است و رقمی از ۴۰ دلار کاهش پیدا نکرده و موضوع پنجره واحد مطرح بود.

وی در مورد مرزهای قابل تردد برای زائرین اربعین حسینی بیان کرد: سال گذشته چهار مرز را باز گذاشتیم و تا آخرین روزهای منتهی به اربعین مرز خسروی هم آماده بود اما به دلیل مسائل امنیتی دولت عراق در لحظات آخر اعلام کرد امکان تامین امنیت ۱۰۰ درصدی زائران در آن سوی مرز خسروی را ندارد.

مدیرکل مرزی وزارت کشور خاطر نشان کرد: برای امسال تا این لحظه دولت عراق برای مرز خسروی اعلام آمادگی نکرده و دو مرز چیلات و سومار را به عنوان مرزهای احتیاط در نظر گرفتیم.

حیدری از توسعه زیر ساخت ها در مرزهای مشترک با کشور عراق خبر داد و افزود: آخرین جلسه که در ستاد مرکزی اربعین داشتیم، کمیته زیر ساخت اقدامات خوبی فراهم کردند.

کنوانسیون دریای خزر توفیق خوبی برای جمهوری اسلامی بود

وی در مورد کنوانسیون خزر،  بیان کرد: قدم اول بسیار مثبت و موثر و توفیق خوبی برای نظام جمهوری اسلامی بود و باید مسائل این دریاچه از نظر دریای سرزمینی، بستر و زیر بستر مشخص می شد و اظهارات غیر کارشناسی در این رابطه صحیح نیست.

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور در مورد بازگشت مهاجران افغانی به کشور خود با نوسانات قیمت ارز، عنوان کرد: با مشاغل مختلف و با نا امنی موجود در کشور افغانستان به ایران مهاجرت کرده بودند ما طبق وظایف بین المللی و همجواری پذیرای آنها بودیم و با با مذاکره با مقامات آنها خواستار بهبود شرایط آن کشور بودیم و طبیعی است که هر چه امنیت در افغانستان بیشتر شود به کشور خود بر می گردند و ما هم از این موضوع استقبال می کنیم.