در آئین اختتامیه لیگ علمی بین المللی دانش آموزان تیم علمی کشور انگلستان مدال طلا کسب کردند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، تیم علمی دانش آموزان مسلمان کشور انگلستان در لیگ علمی بین المللی دانش آموزی پایا مدال طلای بخش رقابت های تیمی را کسب کرد.

بر این اساس تیم های علمی کشورهای ترکیه و ایمان به ترتیب حائز مقام های دوم و سوم شدند و مدال های نقره و برنز را از آن خود کردند‌.

سیدعباس کاظمی، کامل علی کابا، اَظهَر حسن رَزا و عادِهِ صادَقین افراد تشکیل دهنده تیم علمی دانش آموزی کشور انگلستان در این رقابت ها بودند، فتحی دِمیر، دادمان اُزتُرک، فیگور اراذل و موصطفی اِمیرجِبلی اعضای تیم علمی دانش آموزان ترکیه و محمد مهدی شعیب، علی اکبر السهیلی، محمد کَرَگیو و محمد اسماعیل اعضای تیم دانش آموزی کشور لبنان را برای رقابت در لیگ پایا تشکیل دادند.

همچنین در بخش رقابت های فردی، موصطفی اِمیر جِبِای از کشور ترکیه مدال طلا، سید عباس حبیب کاظمی از کشور انگلستان مدال نقره و سید اَتیر صادقیان از کشور انگلستان مدال برنز دریافت کردند.

در بخش تقدیر بین الملل از دانش آموزان شرکت کننده از کشورهای سوریه، لبنان، بوسنی، تانزانیا، انگلیس، هند، افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه تقدیر شد.