با حکم فرمانده نیروی انتظامی سردار علیرضا لطفی به سمت ریاست پلیس آگاهی تهران بزرگ منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج،  سردار علیرضا لطفی طی حکمی از سوی سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی به سمت ریاست پلیس آگاهی تهران بزرگ منصوب شد.

پلیس آگاهی تهران از سال گذشته تاکنون با سرپرستی سرهنگ یاراحمدی اداره می‌شد.