دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج به ریاست قاضی باقری آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج، دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج در شعبه یک دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی باقری آغاز شد.

گفتنی است؛ تاکنون یازده جلسه از دادگاه موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج برگزار شده است. در این پرونده که ارزش ریالی آن بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان عنوان شده، تاکنون برای سه متهم کیفرخواست صادر شده که متهم اصلی این پرونده ابوالفضل میرعلی مالک و موسس موسسه اعتباری ثامن‌الحجج است.

متهم ردیف دوم این پرونده، همسر ابوالفضل میرعلی است که به جز جلسه نهم که به دلیل آنچه کسالت و بیماری عنوان شد، در سایر جلسات دادگاه حضور داشته است.

متهم ردیف سوم این پرونده نیز بر اساس آنچه مسئولان قضایی اعلام کرده‌اند از بدو تشکیل پرونده مزبور متواری بوده و کیفرخواست وی به صورت غیابی صادر شده است اما به یکباره وکیل مدافع وی در یازدهمین جلسه دادگاه حضور یافت و گفت که موکلش فراری نیست و در منزلش در خیابان گاندی تهران به سر می‌برد.