اسامی نفرات برتر کنکور سراسری اعلام شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، اسامی نفرات برتر کنکور سراسری اعلام شد.

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

 1. علیرضا شاتری 
 2. سید محمد صادق کشاورزی
 3. بهار رادمهر
 4. محمد رضا اسکندری
 5. روزبه امین تفرشی
 6. سجاد فقفور مغربی
 7. علی سالار حسینی
 8. امیر حسین استقامت
 9. احمد سلیمی
 10. عرفان مظفری وانانی

گروه آزمایشی علوم تجربی

 1. امیر رضا براتی
 2. علی عبدالله زاده
 3. عرفان آبادی فر
 4. امیر رضا صدر یکتا
 5. سارا کمالی زنوزی
 6. علی افخمی نیا
 7. امیر حسین زارع
 8. سید شایان شجاعی
 9. آرمان زینالی
 10. پریا ولیزاده ایلخچی

گروه آزمایشی علوم انسانی

 1. فاطمه ملکی
 2. طنین زاهدی کیا
 3. علی مرتضی قلی
 4. فرنوش فخار
 5. محمد امین زارع
 6. محسن سلیمانی
 7. غزال رضایی
 8. نیما جواهری
 9. حلیه فراست
 10. علیرضا فتحی

گروه آزمایشی هنر

 1. فروغ رنجبر
 2. آذین دهقان منشادی
 3. نگار علی محمدی

گروه آزمایشی زبان های خارجی

 1. علی عبدالله زاده
 2. پریسا علاوی طوسی
 3. محمد کاظمی

اسامی نفرات برتر کنکور.jpg1

اسامی نفرات برتر کنکور