معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: نتایج آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی پایه دهم در روز هشتم مرداد اعلام می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در نشستی خبری با اصحاب رسانه به برنامه تعالی مدیریت مدارس اشاره کرد و اظهار کرد: بویژه در فصل چهارم سند تحول به مدرسه توجه ویژه‌ای شده است گفت: برنامه تعالی در همین راستا طراحی و اجرا می‌شود و بیش از ۲۷ هزار مدرسه در سال گذشته تحت پوشش بودند.

وی افزود: ۳۷۹ مدرسه به عنوان ممتاز در سطح استانی برگزیده شدند و به زودی مدارس ممتاز ملی معرفی می‌شوند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد متولی امر استاندارد در کشور است گفت: برنامه تعالی که در راستای کیفیت بخشی مدارس است مورد تایید سازمان استاندارد قرار گرفته است. امید است فرهنگ خودارزیابی و پاسخگویی را بتوانیم در مدارس خود مستقر کنیم که از ابزارهای کیفیت بخشی هستند.

زرافشان به مصوبه اخیر شورای پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه سال ۹۲ سه روش پذیرش پیش بینی شده که روش اول صرفا بر مبنای سابقه تحصیلی است. روش دوم بر مبنای سابقه تحصیلی و آزمون دروس عمومی و روش سوم بر مبنای سابقه تحصیلی و دروس عمومی و تخصصی است.

وی افزود: باید ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها از طریق روش اول تامین شود که تحقق یافته است و ۸۵ درصد با اعمال صد درصدی سابقه تحصیلی به دانشگاه راه می یایند. برای دو روش دیگر تاثیر سابقه تحصیلی ۲۵ درصد بود. برای سال آینده قرار شد سهم سابقه برای نظام جدید و قدیم ۳۰ درصد باشد که برای نظام جدید صرفا دروس پایه دوازدهم و برای نظام قدیم ۲۵ درصد دروس پایه سوم و ۵ درصد دروس پیش دانشگاهی لحاظ می‌شود.

زرافشان درباره تفاوت مناطق به جهت کیفیت و دسترسی به آموزش گفت: این بحث مطرح است که تاثیر سابقه تحصیلی ممکن است از عدالت به دور باشد. برای رفع این مساله مناطق کشور به سه گروه تقسیم شدند و منطقه ۳ کم برخوردارترین استانهای ما هستند و اعمال این سهمیه مناطق تفاوت در دسترسی به آموزش مطلوب را جبران می کند. برای نمرات دروس نهایی هم همین نکته درنظر گرفته شده است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و سمپاد پایه دهم نیز اظهار کرد: ۲۴۲ هزار نفر در آزمون شرکت کردند و ۶۳هزار و ۵۹۸ نفر برای مدارس نمونه دولتی پذیرفته شدند که ۲۶ درصد کل شرکت کنندگان را در برمی گیرد. از این میزان ۵۵ هزار در مدارس دوره نظری ۷۹۰۶  نفر در مدارس نمونه دولتی فنی و حرفه ای پذیرفته شدند. نتایج آزمون فردا اعلام می‌شود و مدارس برای ثبت نام باز هستند.