سخنگوی وزارت بهداشت گفت: اکثر داروها و تجهیزات پزشکی در لیست سفید تحریم ها هستند که درصورت بروز مشکل در زمینه تبادل مالی، روش های جایگزین از طریق شرکت های آلترناتیو در نظر گرفته شده و در صورت لزوم از آن طریق اقدام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه اکثر داروها و تجهیزات پزشکی در لیست سفید تحریم ها هستند، اظهار کرد: درصورت بروز مشکل در زمینه تبادل مالی، روش های جایگزین از طریق شرکت های آلترناتیو در نظر گرفته شده و در صورت لزوم از آن طریق اقدام خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۹۸ درصد داروهای مصرفی تولید داخل هستند، اظهار کرد: مواد اولیه برخی داروهای تولیدی باید از خارج وارد شود که خوشبختانه دولت از لحاظ ارزی سهمیه مناسبی از گروه اول برای کالاهای ضروری به دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده است.

حریرچی افزود: همچنین اعتبارات مناسبی برای تقویت بخش تولید داخل در مورد افزایش سقف وام بانکی تا دو برابر و ایجاد تسهیلات گمرکی در نظر گرفته شده است.

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تمهیدات متعددی نیز با اولویت های اول، دوم و... ، پیش بینی شده تا در حوزه تامین دارو و مواد اولیه مشکلی ایجاد نشود.

وی در مورد شرایط تحریم ها نیز اظهار کرد: اکثر دارو و تجهیزات در لیست سفید تحریم ها هستند اما اگر به دلیل تبادل مالی مشکلی ایجاد شود حتما روش های جایگزین از طریق شرکت های آلترناتیو در نظر گرفته شده و در صورت لزوم از آن طریق اقدام خواهد شد.