داوطلبان کارشناسی ارشد سال 97 دانشگاه آزاد اسلامی تا پایان امروز برای انجام ویرایش و انتخاب رشته مهلت دارند.

به گزارش خبرگزاری موج، مهلت مجدد انتخاب رشته و ویرایش رشته‌ محل‌های انتخابی داوطلبان کارشناسی ارشد سال 96 دانشگاه آزاد که از روز چهارشنبه 3 مرداد آغاز شده بود، ساعت 24 امروز جمعه 5 مرداد پایان می‌یابد.

داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی به نشانی www.azmoon.org برای ثبت و یا ویرایش کد رشته محل‌های انتخابی اقدام کنند.

پیش از این ویرایش رشته محل‌های انتخابی داوطلبان کارشناسی ارشد از 30 تیر آغاز شده و ساعت 24 روز دوشنبه اول مرداد پایان یافته بود.