فرماندار تهران گفت: حدود ۲۵ درصد از برق فرمانداری تهران از انرژی خورشیدی تأمین می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، عیسی فرهادی فرماندار تهران در نشست فرمانداران استان تهران که امروز (چهارشنبه) در استانداری برگزار شد، گفت: حدود ۲۵ درصد از برق فرمانداری تهران از انرژی خورشیدی تأمین می شود.

وی افزود: ایجاد امکانات استفاده از انرژی خورشیدی در مدارس می تواند در طول سال برای کاهش مصرف برق مؤثر باشد.

جمالی پور فرماندار شهر ری نیز در ادامه این نشست تصریح کرد: باید قطعی برق را در برخی از ساعات روز به ویژه برای جلوگیری از بروز خسارت در واحدهای صنعتی و مسکونی اطلاع رسانی شود.

حیدری فرماندار شهرستان پردیس نیز گفت: تغییر ساعت ادارات برای شهرستان ها در کاهش مصرف برق و جبران کمبودها بسیار اثر گذار بوده است.