استاندار تهران گفت: در استان تهران ٥٨ هزار مگاوات برق تولید می‌شود و به همین میزان نیز مصرف وجود دارد که میزان مصرف و شبکه توزیع فرسوده برق نقش مهمی در افت میزان انرژی در استان دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد حسین مقیمی استاندار تهران در نشست با فرمانداران استان تهران که امروز (چهارشنبه) برگزار شد، گفت: حدود یک هزار مگاوات برق در سطح استان از محل تولید برق خورشیدی تامین شده است.

وی افزود: در ١٦ شهرستان استان تهران، برای تحقق استفاده از انرژی خورشیدی برنامه مناسب در نظر گرفته شده است، تا بر اساس آن زمینی از سوی منابع طبیعی و راه و شهرسازی در هر شهرستان اختصاص یابد.

مقیمی گفت: در استان تهران ٥٨ هزار مگاوات برق تولید می‌شود و به همین میزان نیز مصرف وجود دارد که میزان مصرف و شبکه توزیع فرسوده برق نقش مهمی در افت میزان انرژی در استان دارد.

وی افزود: قرار است نیروگاه هزار مگاواتی از سوی بخش خصوصی در استان فعال شود که با اختصاص زمین از سوی فرمانداری‌ها نیز یک هزار مگاوات برق خورشیدی تأمین خواهد شد.

استاندار تهران تصریح کرد: مصرف برق در تهران زیاد است و لازم است از طریق یک مصوبه و پیگیری میزان مصرف برق در ادارات کاهش یابد و سهمیه‌ای در این بخش تعیین و همچنین از خرید وسایل جدید برقی در ادارات جلوگیری شود.

مقیمی گفت: موضوع تعیین ساعت ادارات در اختیار دولت است و اختیار تغییر ساعت کاری ادارات از سوی دولت به استانداری داده شد.

وی افزود: صرفه جویی ٣٠٠ مگاواتی برق در تهران و ١٠٠ مگاواتی در شهرستان‌های استان از طریق تغییر ساعت کاری ادارات اقدام بزرگی بود.

استاندار تهران تصریح کرد: اگر تغییر ساعت کاری ادارات در استان تهران انجام نمی‌شد و این میزان صرفه جویی برق از طریق دستگاه‌ها محقق نمی‌شد، قطعی برق منازل و صنایع افزایش می‌یافت.