رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت: شهر تهران به صورت جدی با خطر فرونشست زمین و فروچاله ها مواجه است و این مشکل اساسی امکان تبدیل شدن به بحران در تهران را دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، افشین حبیب زاده رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان این که شهر تهران به صورت جدی با خطر فرونشست زمین و فروچاله ها مواجه است ، گفت: هر چند وقت یک بار نمونه ای از فرونشست زمین در جاهای مختلف شهر رخ می دهد و این مشکل اساسی امکان تبدیل شدن به بحران در تهران را دارد.

وی با بیان این که با پیگیری های شورای شهر در سال گذشته مقرر شد که کلیه اتوبان ها و خیابانهای اصلی شهر برای شناخت نقاط بحرانی و خطر آفرین مورد بررسی قرار گیرد، اظهار کرد: با توجه به مشکلات سخت افزاری مقرر شد دستگاههای اسکن برای پایش کامل و دوره ای معابر اصلی و فرعی تهیه شود اما هنوز اقدام خاصی صورت نگرفته است.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در مورد این موضوع به معاونت فنی و عمرانی تذکر می دهم گفت: بهتر است از آنجایی که این موضوع با امنیت جانی شهروندان ارتباط مستقیم دارد تهیه دستگاههای اسکن را در دستور کار خود قرار دهند.