رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر گفت: ما در شورا تلاش می کنیم تا جایی که بتوانیم از نابودی باغات تهران جلوگیری کنیم و با قدرت اجازه نخواهیم داد برخی افراد ریه های تنفسی تهران را نابود کنند.

زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران درگفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج افزود: یکی از موضوعات بسیار مهم و حیاتی در تهران نگهداری از باغات موجود یا باقی مانده در تهران است که از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و ما نیز بدون هیچ گونه چشم پوشی در صورتی که شاهد باشیم باغات تهران با کوچکترین تحرک در خطر قرار بگیرند به طور جدی برخورد خواهیم کرد و به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد این سرمایه های تهران نابود شود.این موضوع در حالی است که معاونت شهرسازی باید در این رابطه همکاری لازم را داشته باشد.

هرا صدر اعظم نوری عضو شورای اسلامی شهر تهران

نوری با ابراز نگرانی نسبت به نابودی باغات تهران افزود: در حال حاضر بر خلاف تصور ما در تهران با وضعیت نامطلوبی روبرو هستیم که به معنای واقعی کلمه تعداد باغات بسیار کم است و ما سعی داریم آنها را از تبدیل شدن به ساختمان های برج نما نجات دهیم.

وی خاطر نشان کرد: از  15 سال قبل تا به امروز هر مجوزی که داده شده با در نظر گرفتن حفظ باغات بوده ولی تاکنون این اتفاق نیافتاده است.