محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: نوسازی بافت فرسوده نسبت به طرح های مختلف عمرانی و حتی بخشی از فعالیت های اجتماعی به دلیل آنکه جان مردم را تهدید می کند از اهمیت بیشتری برخوردار است.

محمد سالاری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج از بلا تکلیفی نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده ابراز نگرانی کرد و افزود: در حال حاضر از طرح نوسازی بافت فرسوده به طور عملی و به معنای واقعی خبری نیست و رسیدگی به این موضوع دارای پیچیدگی های فراوان است که باید با برنامه ریزی مدون در قالب یک طرح مهم اجتماعی دوباره مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

محمد سالاری عضو شورای اسلامی شهر تهران

وی افزود: احیا و نوسازی بافت فرسوده به عقیده من از نان شب هم مهم تر است چرا که هر یک روزی که از اجرای این طرح فاصله بگیریم در مقابل با مشکلات و معضلات فراوانی در مسیر احیای بافت فرسوده روبرو خواهیم بود .

500 هزار خانه خالی در تهران وجود دارد

سالاری در پایان به خانه های خالی پایتخت اشاره کرد و گفت: باید به این نکته اشاره کنم که ما در تهران نزدیک به  ۵۰۰ هزار خانه خالی داریم که می توان از این ظرفیت برای بازسازی و عملیاتی کردن احیای بافت فرسوده استفاده و بهره لازم را ببریم.