معاون علمی و فن آوری رییس جمهور و رییس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در صف مقدم خدمت گذاری به مردم است، گفت: در معاونت علمی ریاست جمهوری آماده همکاری هستیم تا بخشی از خدمات سازمان تامین اجتماعی در محیط کسب و کار جدید ارائه و باری از دوش این سازمان برداشته شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،  سورنا ستاری در جلسه با نوربخش مدیرعامل این سازمان افزود: اتفاقات خوبی در فضای آی تی کشور رخ داده است. یکی از مشکلات ما در اقتصاد دانش بنیان محیط کسب و کار است و رتبه کشور از ۱۲۰ به ۶۵ رسیده است.

وی با بیان اینکه در شاخص های علمی و فن آوری و نیروی انسانی فوق العاده هستیم اما محیط کسب و کار نیاز دارد که بهبود یابد، اظهار داشت: محیط کسب و کار برای شرکتهای دانش بنیان ۶ پایه دارد.تامین اجتماعی از پایه های بهبود محیط کسب و کار است .

ستاری با اشاره به اینکه فن آوری محیط مناسب می خواهد نه پول،تصریح کرد: محیط کسب و کار ومنابع بخش خصوصی نوآوری ایجاد می کند .

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: اتفاق خوبی در سازمان تامین اجتماعی روی داده  وآن اعتماد به استارت آپ ها است.

وی با بیان اینکه پایه ششم محیط کسب و کار برای شرکت های دانش بنیان، توافق نامه ای است که با سازمان تامین اجتماعی در بحث بیمه استارت آپها داریم، گفت: این سازمان نیز در حمایت از استارت آپ ها مانند بسیاری از دستگاهها همکاری می کند.

ستاری گفت: در تامین اجتماعی خدمات متعددی ارائه می شود و می توان  ارائه خدمات را طوری طراحی کنیم که مردم از این خدمات استقبال کنند. در شعب تامین اجتماعی نیز این تحول قابل انجام است و خدمات در یک باجه قابل ارائه است.

رئیس بنیاد نخبگان با اشاره به اینکه توافق نامه امروز برای ما بسیار مهم است، افزود: جوانانی که امروز با این توافق نامه با این سازمان همکاری می کنند، کارآفرینان اصلی و بزرگ آینده این کشور هستند و این جوانان در آینده بازار را در اختیار خواهند گرفت.

وی گفت: تامین اجتماعی برای بیمه این جوانان همکاری می کند و این موضوع برای ما یک غنیمت بزرگ است و از این رو از دکتر نوربخش مدیرعامل و همکاران وی به خاطر حمایت از کارآفرینان و شاغلان کسب و کارهای نوین تشکر می کنم.

در این جلسه دفترچه بیمه تأمین اجتماعی رئیس جمهور و همچنین دفترچه بیمه افتخاری تأمین اجتماعی دکتر ستاری که با بهره برداری از سامانه جدید درخواست غیرحضوری صادر و بوسیله پیک ارسال شده است، توسط دکتر نوربخش به دکتر ستاری تقدیم شد.

همچنین در پایان این جلسه از کتاب های بررسی تحولات نظام رفاه اجتماعی در ایران، اصول علم اکچوئریال و تأمین مالی حمایت های اجتماعی رونمایی شد.