مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در نشست با فعالان اقتصادی کاشان، گفت: اعتقاد داریم که سازمان تامین اجتماعی باید براساس سه جانبه گرایی و با حضور کارفرما، کارگر و دولت اداره شود و این اصل اساسی اداره همه صندوقهای بیمه ای است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،  سید تقی نوربخش در این نشست افزود: در دولت تدبیر و امید آسیب شناسی هایی در زمینه منابع و مصارف انجام شد و نخستین گام این بود که تعهدات بدون منبع را در سازمان تامین اجتماعی قطع کردیم . هم اکنون این سازمان با وجود مشکلات اقتصادی، تعهدات را پرداخت می کند.
وی جمعیت مستمری بگیران اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی را حدود ٦ میلیون نفر برشمرد و بیان کرد: این سازمان زندگی این عده را به لحاظ مستمری، درمان، هزینه های زیارت و خواربار و مسکن را تمشیت می کند.
نوربخش تصریح کرد: بر اساس بودجه سال ٩٧ در سازمان تامین اجتماعی سالیانه حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان برای ایفای تعهدات تجهیز منابع می شود که حدود ٢٥ درصد بودجه کل کشور است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: ٤ هزار و ٥٥٠ میلیارد تومان ماهانه در سال جاری مستمری به مستمری بگیران تامین اجتماعی پرداخت شده است.
وی با اشاره به رشد نامتعارف مصارف سازمان تامین اجتماعی در سالهای اخیر گفت: علت آن نیز وجود ١٨ تعهد بدون منبع در این سازمان است که بیشتر آنها هم مربوط به بازنشستگی پیش از موعد است .
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه مبنای همه باید عمل به قانون باشد و همه به آن باید تمکین کنند، گفت: مجموع ٢٠٠ بخشنامه سخت و زیان آور طی ٦٠ سال فعالیت سازمان تامین اجتماعی را تبدیل به یک بخشنامه کرده ایم و همچنین ١٣٤ بخشنامه بیمه بیکاری نیز تبدیل به یک بخشنامه شده است.

وی گفت: با تدبیر مجلس شورای اسلامی دولت مکلف شد، امسال در بودجه ٥٠ هزار میلیارد تومان بابت بدهی هایش به این سازمان پرداخت کند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: این اقدام مهم در راستای اجرای آئین نامه اجرایی بند «و» تبصره پنج هفته گذشته در هیات دولت به تصویب رسید که گام بسیار بزرگی برای انجام تعهدات این سازمان است.
در این نشست که در سالن غیاث الدین جمشید کاشانی دانشگاه آزاد کاشان برگزار شد، برخی از فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع شهرستان های کاشان و آران و بیدگل به بیان مسائل واحدهای پرداختند.