یکصد و بیست و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه فردا برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، یکصد و بیست و هشتمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی  غلامحسین محسنی اژه‌ای  ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎییه با حضور خبرنگاران ساعت ۱۴:۳۰ فردا یکشنبه ۹۷/۰۴/۲۴ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎییه ﺑﺮﮔﺰار خواهد شد.