رییس میراث فرهنگی و گردشگری شورا گفت: به نظر می‌رسد صرفا پای مباحث مالی در میان است که بنیاد مستضعفان اینگونه چشم بر ارزش‌های تاریخی این مملکت بسته و در کاخ نیاوران شوی لباس برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، حسن خلیل آبادی  گفت: همانگونه که در رسانه ها شنیده‌اید، شوی لباس در تالار آبی کاخ تاریخی و میراثی نیاوران که به شماره ٢٠٢٥ و درسال ١٣٧٧به ثبت رسیده برای دومین سال برگزار شده است.

این سالن برای نمایش لباس‌های سلطنتی درنظر گرفته شده بود ولی به بهانه نمایش لباس ها و صنایع دستی، شاهد برگزاری شوی لباس و تجارت البسه در آن مکان هستیم که این مساله امری کاملا تجاری و با هدف سودآوریست.

رییس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورا افزود: به عنوان مسئول کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای اسلامی شهر تهران ضمن اعلام حمایت تمام قد از هنر و تولیدات داخلی به ویژه صنایع دستی متذکر می‌شوم و برگزاری شوی لباس، با مجوز عرضه صنایع دستی در کاخ ارزشمند نیاوران را جز برای تشکیل جمعه بازار فانتزی نمی دانم.

 او بیان کرد:عرضه محصولات مدرن طراحان امروزی در کنار تعداد محدودی پوشاک سنتی ایرانی کلاهی شده است بر سر سازمان های صادر کننده مجوز این رویداد به اصطلاح فرهنگی، برگزاری چنین رویدادی با عنوان صنایع دستی، هدفی جز مجوز ورود به مجموعه نبوده است و به جز چند اثر فاخر، محصولات ارائه شده در تالار آبی فارغ از صنایع دستی ایرانی بوده و طراحان غالبا طرح‌های مدرن خود را در نمایشگاه برای معرفی و فروش عرضه کردند.

خلیل آبادی در ادامه با بیان اینکه آیا بنیاد مستضعفان فضای دیگری برای برپایی این رویداد نداشت؟ گفت: به نظر می‌رسد صرفا پای مباحث مالی در میان است که اینگونه چشم بر ارزش‌های تاریخی این مملکت بسته اید.

رییس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورا یادآور شد: عدم تناسب برگزاری اینگونه نمایشگاه‌ها با فضای فرهنگی و تاریخی مجموعه سبب آسیب‌های جدی به این ملک تاریخی می شود.