رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران در جلسه شورای شهر تهران به لزوم اجرای مصوبات شورا در تامین مالی مترو‌ اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مجید فراهانی  با اشاره به اجرای مصوبات شورای شهر از شهرداری خواست تا نسبت به تکالیف خود در خصوص مترو اقدام کند.

وی گفت: تامین مالی نیاز اساسی توسعه و تجهیز مترو به شمار می آید و در این راه شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم و دوره های گذشته مصوبات خوبی برای تامین مالی توسعه مترو پیش بینی و به تصویب رسانده است، مصوباتی که ظاهرا یا مدیران شهرداری از آن بی اطلاع اند یا به اجرای آن علاقه ای ندارند و باید تمهیدات ویژه ای از سوی شهردار تهران برای پایبندی و اجرای به موقع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران چه در دوره پنجم و چه دوره های پیشین به عمل آید تا ما با بی توجهی مدیران اجرایی شهرداری به مصوبات شورا مواجه نباشیم.

فراهانی افزود: بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران شهرداری مکلف بوده است بر اساس مصوبه مجوز اخذ عوارض توسعه حمل و نقل ریلی در شهر تهران مصوب سال 1387 به میزان 20 درصد بهای صدور مجوز سالیانه ورود به محدوده طرح ترافیک را علاوه بر نرخ مصوب دریافت و وجوه حاصله را در جهت تسریع اجرای پروژه های حمل و نقل ریلی هزینه کند. 

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران ادامه داد: بر اساس مصوبه مجوز اخذ عوارض توسعه حمل و نقل ریلی به هنگام صدور پروانه های ساختمانی مصوب سال 1393 به میزان 2 درصد عوارض بابت صدور پروانه های ساختمانی را به عنوان عوارض توسعه حمل و نقل ریلی دریافت و به حساب شرکت راه آهن شهری تهران و حومه مترو واریز و گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یکبار به شورا ارائه کند. 

فراهانی با اشاره به مورد سوم بیان کرد: بر اساس بند 7 ماده 6 اساسنامه شرکت توسعه مجتمع های ایستگاهی مترو تهران و حومه مصوب سال 1394 باید درآمد حاصل از خدمات مجتمع های ایستگاهی مترو به ساخت و توسعه مترو اختصاص یابد.